Kolejna gra Valve zapowiedziana!

  • 时间:
  • 浏览:59

  Valve poinformowa?o spo?eczno o rozpocz?ciu prac nad w?asn? samodzieln? wersj? popularnego ostatnio moda do Dota 2- Auto Chess.

  Równolegle powstaje wariant gry na urz?dzenia mobilne. Jednak?e s? one tworzone przez twórców orignalnej modyfikacji- Drodo, a nie Valve. Nie znamy na razie wi?cej szczegó?ów dotycz?cych np. modelu biznesowego, jest to o tyle wa?na informacja, poniewa? poprzednia produkcja twórców Steam- Artifact poleg? w?a?nie z tej przyczyny.

  We appreciate the great encouragements, support and help that Valve offered on Dota Auto Chess and Drodo’s standalone game. Valve has been a great company, who gave birth to the Steam Platform and open community like Workshop, enabling millions of players to display their talents. Being a fan of Dota2, we have great confidence in Valve’s new game, and expect the next world-class game. In the meantime, with Valve’s support, Drodo will continue updating the DAC mod, and attempt to design new modes and adaptations in our stand-alone game. We endeavor to offer more to you, all the fans that like Auto Chess. Thank you, it’s you that are making this possible. We look forward to growing together

  Dota 2 Auto Chess to modyfikacja stworzona przez Chińskie studio Drodo. Wbrew nazwie jedynie plansza jest podobna do szachów, rdzeń rozgrywki jest bardziej zbli?ony do gier z gatunku MOBA. Obecnie tryb ma prawie 9 milionów pobrań z warsztatu Steam.

  Modyfikacj? mo?na pobra? z tego linku a wersj? testow? na urz?dzenia mobilne z tej strony.